Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Μοτοποδηλάτου

(έως 50 κ.ε.)

Αρμόδια Υπηρεσία για άδεια/δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου:

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά για άδεια/δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου:

1) Υποψήφιοι χωρίς άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, 18 ετών και άνω.


1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για Τροχαία).
5. Ένα παράβολο των 90 € από την Εθνική Τράπεζα (για εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π.)

Βιβλία για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

2) Υποψήφιοι Ανήλικοι (16 – 18 ετών)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για Τροχαία).
5. Ένα παράβολο των 90 € από την Εθνική Τράπεζα (για εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π.)
10. Δυο υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, όπου δηλώνουν ότι επιτρέπουν στον ανήλικο να αποκτήσει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου.

Βιβλία για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

3) Υποψήφιοι Αλλοδαποί ανήλικοι/ενήλικοι χωρίς άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ανάλογα της περίπτωσης και επιπλέον:
Φωτοτυπία Διαβατήριου.
Φωτοτυπία άδειας παραμονής και εργασίας.

Βιβλία για εξέταση:


θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

4) Υποψήφιοι που έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος αυτοκινήτου (επικυρωμένο).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
5. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π.)

Βιβλίο για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

5) Υποψήφιοι Αλλοδαποί που έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αναγνωρισμένη)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον:
Φωτοτυπία Διαβατήριου.
Φωτοτυπία άδειας παραμονής και εργασίας.

Βιβλίο για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ