Πώς βγάζω άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες;

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

Α) Παρέχονται:

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο
  • Έγκριση τύπου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με οδηγία της Ε.Ε. από Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος από την κατασκευάστρια εταιρεία (Certificate)
  • Τιμολόγιο αγοράς
  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/86) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη ως προς γνήσιο της υπογραφής.

Β) Χρειάζονται:

  • Αίτηση (συμπληρώνεται επιτόπου)
  • Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 2,04 Ευρώ (κωδικός 6193)*
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 12 Ευρώ (κωδικός 1845)*
  • ΑΦΜ αγοραστή (εκκαθαριστικό εφορίας)

*Τα παράβολα πρέπει να εκδοθούν στο όνομα του αγοραστή από τον ίδιο.

Για την μετέπειτα προμήθεια πινακίδας συνιστάται το:

Αφήστε μια απάντηση