Τι είναι το BMS;

BMS σημαίνει Battery Management System.

Οι μπαταρίες μας διαθέτουν ενσωματωμένο BMS που τις προστατεύει από την πλήρη εκ φόρτιση (κάτω του 10%) καθώς και από υπερφόρτωση κατά την φόρτιση (αν ξεχάσουμε το φορτιστή συνδεδεμένο).

Αφήστε μια απάντηση