Τι επιδόσεις έχουν;

Το e2GO πάει μέχρι 45Km/h λόγω νομοθεσίας (για 50cc), με αυτονομία από 50Κm.

Τα PUSA και PUMA πάνε μέχρι και 120Km/h και με αυτονομία έως και 255Km!

Αφήστε μια απάντηση